VYSOČANY: XI.

El. dr. č. 5, 10, 15 projíždí Vysočany.
        Jméno Vysočan jest prvně připomínáno r. 1239 v listině kláštera Kladrubského. R. 1325 koupil zde rytíř Zdeněk, tělesný lékař krále Jana od královských kuchařů Beneše a Borše rozsáhlý dvůr. Ten po něm zdědil syn jeho Ješek, zvaný "rytíř z Vysočan". Čp. 26 byl Janečkovský dvůr v majetku kostela sv. Apolináře, zvaný "menší dům Apolinářský". Vlastník Libně, Jindřich David, svobodný pán z Černhauzu měl zde statek o 7 dvořích kmetcích s chalupami a krčmou, které mu byly r. 1634 zabaveny a odevzdány hraběti Maxmiliánu z Trautsmandorfu. Dále tu byly dva dvory Benjamina Fruweina z Podolí, dvorce Čvančarka, Fleišnerka, Hytlovka, Klíčov (vinice), Krocinka Dolní a Horní (Máselnice), Jetelka. Čp. 1 jest nadační dům řádu Dominikánského (patří k němu zámeček, park, pivovar), též lenní dvůr. R. 1875 zřízena byla z velkého sálu domu čp. 25 menší kaple. Po smrti majitelky r. 1882 byla kaple zrušena. R. 1890 zřízena kaple v nové budově školy (ve II. poschodí). R. 1894 přeložena byla do přízemí. Zajímavý jest tu rokokový oltářík, z 18. století, s pěkným obrázkem "čtrnácti sv. pomocníků", malovaný technikou Raabovou. Rovněž povšimnutí zasluhuje rokokový, pěkně řezaný, trojboký podstavec, stojící vedle oltáře. Některé bohoslužebné předměty byly darovány Bedřichem rytířem Freyem z Freyenfelsu, majitele velkostatku ve Vysočanech. Dnes patří Vysočany mezi nejprůmyslovější části Velké Prahy, a to zásluhou význačných světových podniků, jako Českomoravská-Kolben-Daněk, továrny na letadla a jiných více. Podrobnosti viz při jednotlivých ulicích.
        Orientaci Vysočan viz při jednotlivých ulicích.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch © 980404