PODOLÍ: XV.

El. dr. č. 17, 21. Výst. st. Podolí.
        Podolí jest osada starobylá, uváděna ponejprv v listině kapitoly vyšehradské r. 1222, kdy jmenovaná kapitola tu měla dvůr a převoz. Jiný majetek mělo tu pražské proboštství. R. 1333 uvádí se tu lázeň vyšehradského děkana. Na stráních (i Dvoreckých), bývaly vinice ponejvíce v majetku duchovenském. Jako jinde, tak i také zde zmocnili se r. 1420 Pražané duchovenských statků a až teprve ku konci 15. století nabyla zase kapitula vinice i ostrova pod Vyšehradem. Byly tu vinice Panicovská, Čapkovská (Čapí hora), Vinice či Neumanka, pod Válavou, Vácova, Bludova, Při Dvorcích býval Bochnikovský dvůr, kde mělo záduší sv. Mikuláše vinici "podle Bludova lisu a cest". Zde byl též "stračí důl" a "kavčí skála" R. 1788 bylo tu asi 50 domovních čísel. Téhož roku zjištěna výborná jakost zdejšího vápna. Při řece zřízena r. 1885 pražská vodárna, rozšírená r. 1896, jejíž filtrační zařízení bylo na ostrově. R. 1929 uvedena v činnost moderní filtrační stanice, na níž od počátku bylo obecenstvem žalováno. Do konce minulého století muselo se do Prahy jezdit oklikou po dosti příkré silnici k Pankráci (peší nechali se převážeti pod Vyšehradem), než prokopán byl tunel Vyšehradský. Podolí přiléhající k samým hradbám Vyšehradu bylo od nejstarších dob obydleno nejvíce rybáři, zelináři i zahradníky. Farní kostel sv. Michaela archanděla jest původně románská stavba s pravoúhlým presbytářem. (Půdorys zdiva ukazuje na původ románský.) Při kostele připomíná se fara již ve 14. století, jest tedy kostelík nejméně ze 13. století. Původní loď kostela má strmou střechu s vysokými štíty, na níž jest malá vížka. Stropy v kostele jsou ploché. Hlavní oltář je barokní se vsazeným novějším středem. (Dřívější otáčecí tavernakl byl přenešen do sakristie.) Nad oltářem malý obraz archanděla Michaela. Vítězný oblouk jest polokruhový a po stranách boční oltáříky se sochami řezanými Votočkou a s tumbami z umělého mramoru. Barokní křtitelnice jest z mramoru. Západní část lodi jest rozšířená přístavkem, s nižší střechou. V jižní zdi jest mezi okny zazděna gotická kružba okenní, z okna presbytáře. K severním boku přistavěna sakristie a orátoř. V předsíní jest barokní kříž s Kristem, který pravicí žehná. V originální, dřevěné zvonici, stojící v rohu bývalého hřbitova, zavěšeny jsou tři zvony. - Podolí, dosti dlouho udrželo si venkovský ráz, teprve v době popřevratové vzrůstá.
        Orientace viz při jednotlivých ulicích.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch & Horákyně © 980404