SEDLEC (SELC): XIX.

Možno jeti drahou, též přes Podbabu pěšky. Také od Bohnic na přívoz.
        Sedlec zván byl ve starších dobách "Sedlec za Babou". Jest tu kaple Nejsvětější Trojice, z r. 1725, zbudovaná Jos. Moserem, měšťanem Starého města pražského. Jest to stavba barokní s mansardovou stříškou a se zděnou vížkou v průčelí. V půdorysu má podobu kříže. Uvnitř při zdech pilastry se štukovými hlavicemi. Klenba jest malována. Na oltáři obraz Všech svatých, pod ním v barokním rámci obraz Nejsv. Trojice. Po stranách řezané sochy klečících andělů. Dveře kaple jsou uměle železem pobité. Při povodni r. 1784 připlavena byla ve vrbovém proutí velká, na plechu malovaná postava P. Marie Bolestné a přibita na kmen lípy. Obraz ten byl obnoven r. 1884 na památku stoletého výročí jeho nalezení.
        Osada čítá asi 80 čísel. Jest tu magistrátní úřadovna, knihovna m. Prahy, obecná škola, hotel, celnice a několik cihelen.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch & Horákyně © 980404