BOHNICE: VIII.

El. dr. č. 14. Výst st. Kobylisy (konečná). Dále autobus. tratí "C" do Bohnic.
        Jméno Bohnice povstalo od starobylé tvrze Bojničky, na jejímž místě stojí stará sýpka. Poněkud dále je samota Zámky, kde prý též stával zámek. V Bohnicích jest kostel sv. Petra a Pavla. R. 1790 při rozebírání starého hlavního oltáře byla nalezena v olověné krabici pergamenová listina, z níž vysvítá, že kostel byl zbudován r. 1158 za krále Vladislava a královny Jitky. Kostel sv. Petra a Pavla, původně románský byl r. 1805 od základu přestavěn. Z původní stavby ponecháno pouze zdivo po stranách vchodu. Nyní jest to prostý kostelík barokní s nízkou věží, jehož presbytář zakončen je zdí, jež v půdorysu má tvar úseku kruhového. K čtverečnímu středu lodi hlavní připojují se dvě obdélníková křídla, tvoříce loď křížovou. Celý kostel je sklenut mělkou klenbou. Na hlavním barokním oltáři jest obraz sv. Petra a Pavla od Fr. Tkadlíka. Na bočním oltáři obraz Krista na kříži od Jos. Berglera z r. 1807. Za pěkně kutou železnou mříží (barokní), je ze dřeva řezaná socha Krista ležícího v hrobě. Tato část oltáře je zbytek starého oltáře, přenešeného sem z kláštera v Plasích. Druhý oltář je barokní, s hadovitými sloupky a sochou P. Marie Lourdské. Pěkná křtitelnice je z r. 1735. Na kropence z kamene vytesané a ve zdi zasazené jest nápis: "Adam Čistecký, ten čas purkrabí statku Oveneckého a. 1680 o moru", a dále latinská prosba k sv. Petru a Pavlu. Ve věži jsou čtyři zvony a sice z r. 1638, 1772, 1832 a 1869. V Bohnicích jest zemský ústav pro choromyslné, jehož pavilony a hospodářské budovy svoji rozlohou tvoří samostatné město. V rokli je od r. 1870 továrna dynamitu (první a jediná v Čechách).
        V obci je v čp. 3 obec. škola, v č. 5 Sokolovna, v č. 16 záložna, v č. 41a, 41b muniční továrna, v č. 109 hotel V Zátiší, v č. 149 poštovní úřad, v č. 175 magistr. úřadovna a knihovna, v č. 206 ústav choromyslných, proti škole kostelík sv. Petra a Pavla.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch © 980404