PODBABA-SEDLEC: XIX.

El. dr. č. 7. Výst. st. Podbaba (konečná). Vpřed silnicí (kolem tratě). Též přes Horní a Dolní Šárku.
        Pojmenování Podbaba vyskytuje se ve viničních zápisech již v 15. století. Při Lysolejském potoku, který vtéká do Šáreckého u ústí Vltavy, jest Podbaba (Lysolejská). Vycházíme-li ze Šáreckého údolí k Vltavě, tu poslední okraj návrší zván byl již v 15. století Bábou. Hojné vinice, které tu v těch dobách byly, rozkládaly se pod Babou (Podbabou), z čehož asi vzniklo dnešní pojmenování. Jiný výklad jest, že tu Bába, slovanská bohyně deštivého mračna, měla své svaté studánky a háje. Jdeme-li Dolní Šárkou nepozorujeme ani kde tato končí a kde začíná Podbaba. Význačných budov, ani historických památek v Podbabě není. O přilehlé Šárce viz jinde.
        Osada čítá na 40 domovních čísel, rozložených podél silnice k Lysolejům a k Vltavě.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch & Horákyně © 980404