ROZTYLY DOLNÍ A HORNÍ: XIII.
SPOŘILOV:

El. dr. č. 3. Výst. st. Spořilov. Zde vpravo.
        V sousedství krčských lesů a těsně vedle staré a nepatrné vesničky Horních a Dolních Roztyl, vzniklo veliké pražské zahradní předměstí, jež zakladatelé symbolicky pojmenovali Spořilovem. Podnět k založení dán byl nejen bytovou tísní, také však důvody zdravotními a estetickými. Pojmenování této nové části pražské jasně napovídá, že tu jde o dílo občanské šetrnosti, které umožněno podporou Pražské městské spořitelny a spořitelny Vinohradské. Nová tato část Prahy jest úplně soběstačná, ježto v projektu bylo zahrnuto, že vedle obytných a živnostenských budov, zahrad, sadů a komunikací, bude též správní budova, spolkový dům, škola, divadlo, biograf, kostel, zahradní vyhlídková restaurace a p. Spořilov rozložen jest na mírném návrší se sklonem k severu, od Prahy panoramaticky se zvedající. Generální zastavovací plán vypracován prof. ing.arch. J. Bertlem, projektanty byli: inž. arch. dr. techn. Karel Polívka a inž. arch. dr. techn. Vlast. Brožek, jimž svěřeno vypracování projektu zahradního města.
        Roztyly mají na 30 domovních čísel. Spořilov jest v rozloze 800.000 m2 (z toho zahrad 293.000, sadů 240.000, zastavěné plochy 70.480 - obytných domů 1092).


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch & Horákyně © 980404