VINOHRADY KRÁLOVSKÉ: XII.

El. dr. č. 1, 2, 3, 10, 11, 16, 19, 20, 22 projíždějí Kr. Vinohrady. Též autobusová trať "H".
        Jest z nejvýstavnějších částí Prahy, také však jednou z nejmladších. V minulém století byly zde ještě polnosti a pustiny. Říkalo se tu proto na Sahaře. R. 1754 byly tu baronem Wimmerem založeny rozsáhlé vinice, mohutná stromořadí. Zvláště velké práce tu podnikal baron Wimmer v době nouze r. 1817. Kr. Vinohrady po odstranění novoměstských hradeb a bran úžasně vzrůstaly. R. 1784 na "Viničních horách" bylo v 51 domě 136 obyvatelů, r. 1843 69 samot se 169 obyvateli. R. 1849 usedlosti za branami Žitnou, Koňskou, Novou a Poříčskou spojeny v obec: "Královská Vinohradská obec". R. 1869 bylo tu 75 domů se 1274 obyvateli a r. 1866 nynější Bělehradská tř. byla pouze silnicí a na Fochtově tř. byly budovy jen při Pštrosce a při Kanálce Cikánka. Dále byly jenom osamělé dvorce: Smetanka, Vozová, Kuchyňka, Švihanka, Kravín, Nigrinka a Prkenka. Teprve r. 1875 povýšeny Vinohrady na město (=Ruth: Kronika Prahy). Ve starých dobách a za Karla IV. byly tu rozsáhlé vinice. - O podrobnostech viz při jednotlivých ulicích Kr. Vinohrad.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch & Horákyně © 980404