KDOLNÍ A HORNÍ: XIV.

El. dr. č. 18, 19. Výst. st. Pankrác (konečná). Dále autobusem trati "B". Možno jeti též drahou.
        Jižně od Michle, při Kundratickém potoku jest Krč, kde směrem ke Kundraticům se táhne jediný větší les okolí pražského. Jméno Krč (lat. Carrium) uváděno jest v písemných památkách již r. 1222, jako majetek kapituly Vyšehradské. V Dolní Krči bývala (r. 1293) tvrz probošta u sv. Víta, do níž utíkali se poddaní za nebezpečenství. Také v Horní Krči byla tvrz proboštova. R. 1420 byla zdejší tvrz spálena Pražany, ježto se obávali útoku z této strany. V květnu r. 1434 bylo Tábory a Sirotky při ústupu k Lipanům vypáleno celé zdejší okolí. R. 1448 u Krče byl slavnostně vítán papežský legát Jan Carvayala, odkud veden do Prahy pod nebesy. Během dalších století střídali se majitelé Krče. V 17. století byla maj. Karmelitánů od sv. Havla. V novější době (předpřevratové), zřízeno bylo v Dolní Krči u lesa (západně od silnice), známé sanatorium dra Šimsy. Při cestě k nádraží jest rozsáhlá zkušební zahrada České společnosti pro zvelebování zahradnictví (založené r. 1845), přenesená sem po zrušení zahrady v Slupích. V Krči jest dále "Zaopatřovací ústav hlav. m. Prahy" (vlastně "Nemocnice a útulek čsl. ochrany matek a kojenců"), spravovaný prof. MUDr. Rubeškou. Dále jest tu velkolepý humanní podnik obce Pražské, zvaný "Masarykovy domovy". Jest to 20 prostorných budov, rozložených na ploše 18 hektarů. V jednom z těchto pavilonů umístěno 100 manželských dvojic, mimo to jest tu útulek pro 1000 osob v pěti starobincích a pro 800 osob ve čtyřech chorobincích. Široký parkový pruh odděluje zvláštní skupinu pavilonovou, v níž jsou umístěny děti. Je zde též dětská ozdravovna pro kojence, zotavovna pro děti školou povinné a zvláštní chorobinec pro děti epileptické a nevyléčitelné. Ústav má svoji budovu správní, hospodářskou, kapli i přednáškovou síň. V blízkosti Krče jest též známé lesní divadlo.
        V Krči jest magistrátní úřadovna a knihovna m. Prahy, celnice, obecné školy, hotely, záložna, hospodářské usedlosti, nádraží, pivovar, útulek Armády Spásy, nemocnice a útulek Čsl. ochrany matek a kojenců, Masarykovy domovy (chudobinec a chorobinec), mnohé průmyslové podniky a v blízkosti pěkné lesní divadlo.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch © 980404