DVORCE: XV.

El. dr. č. 17, 21. Výst. st. Podolská cementárna. Zde vpřed.
        Ves Dvorce (Dvořec) - mezi Podolím a Braníkem připomíná se prvně r. 1222. Později též r. 1388, kdy Kartouzský klášter postoupil zdejší dvůr kapitole Vyšehradské. Ve starých dobách bývaly tu vinice a les v majetku německých Křížovníků. Starý dvorec byl postupně majetkem obce staroměstské, kláštera zbraslavského a od r. 1745 náležel Trautmansdorfům. Později rozdělen na tři usedlosti. Mezi Podolím a Dvorci byla rokle Stračí důl a nad ní vrch Kavčí hora (lomy), odkud prý Bivoj, syn Sudivejův, velkého, živého kance přinesl na Vyšehrad. (Viz pověst o tomto.) - Přes to, že veškeré části Velké Prahy doznaly netušených změn, ve Dvorcích možno směle říci, že starý ráz z větší části uchován.
        Orientaci Dvorců viz při ulicích.

Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch © 980404