NUSLE: XIV.-(Pankrác).

El. dr. č. 3, 4, 13, 18, 19 projíždějí Nuslemi, č. 18, 19 jede na Pankrác.
        Obec Nusle jest ve starých zápisech jmenována též Neosvětly, Nostuly, Neovstlí (Nóstli, Nástli, Nósli). Ponejprv se uvádějí r. 1088, kdy král Vratislav daroval zdejší pozemky (v části zvané Údolí pod Vyšehradem) kapitole Vyšehradské. Ostatní části používány byly úředníky stolními (truksasy). Rozhraní mezi těmito byl a louka, na niž v pozdějších dobách odbývána "Fidlovačka". Tak povstaly Nusle Dolní a Horní. Na návrší (u kostela sv. Pankracia - o němž viz při ul. Benešově) byla osada Krušina, prvně jmenovaná r. 1205, kdy kostel i pozemky náležely Benediktinum kláštera na Ostrově. R. 1323 byly Dolní Nusle děkanem vyšehradským rozděleny na 13 usedlostí. Horní Nusle s poplužním dvorem byly králem Václavem I. darovány oseckým Cicterciákům a byly připojeny též k sv. Pankráci. V Údolí byly již r. 1222 vinice, které za Karla IV. byly rozšířeny, takže Údolí zváno bylo viničným (valis vinearum). Byly tu vinice německých křižovníků, Folimanka (vinice kapitulní), Konstancí, Karlštejnka. V místech Bučanky a Bělky byla v 15. století vinice zvaná Klínek. Nad Nuslemi byla vinice Sádlovská (po proboštu Janu Sádlovi), při silnici k Pankráci byla studánka a vinice Pátek (též Donátovská), vedle Jelitovská, Pízdovská, Marianská atd. Změny nastaly v husitských dobách, kdy ves Krušina zašla a Pražané přisvojili si veškeré statky duchovenské. Od té doby se často měnil majitel Nuslí. Mezi mnoha majiteli nutno vzpomenouti věhlasného právníka Nathanela Hložka ze Zbyslavic, pochovaného v kapli Betlémské, jehož znak, když Nusle r. 1898 povýšeny byly na město, přijat byl do erbu městského. (Jest to: kvetoucí hloch v červeném a bílém poli, nahoře nad krunýřem orlí křídla, s medvědí hlavou). Roku 1758 bylo v Nuslích mimo panství asi 30 obytných domků. Byl tu zámek s poplužním dvorem, pivovarem, masnými krámy, mlýn, krčma "Na kovárně" (kde nyní stojí Národní dům) a jiné. Teprve r. 1797, kdy koupil Nusle zbohatlý plukovník, šlechtic Jakub Wimmer, statky tyto byly zvelebovány, zakládány cesty, hrazeny cesty, vysazovány stromy a pod. Venkovský ráz mizel, zmizely vinice a bývalé tři části - Nusle, Údolí a Pankrác zvolna zastavovány. R. 1843 bylo na katastru nuselském asi 70 domků s 512 obyvateli, r. 1880 již 203 domy s 5500 obyvateli. Rozparcelována proslulá Zámecká zahrada (která v 18. století byla přístupna jen šlechtě), bývalý zámeček změněn v hostinec s tanečním sálem. Z údolních luk ponechán jen sad a ostatní vše zastavěno. Zmizela i pověstná slavnost "Fidlovačka", slavená ve středu po volikonocích. (Jméno pochází od nástroje, jímž ševci hladí kůži. Bylo to oblé dřevo, uprostřed silnější, kterým se jako válečkem kůže hladila = "fidlovala".) Slavnost tato pocházela ze starých dob a byla vítáním jara, ač pověsti ji jinak vykládají. - Po pohnutých dobách husitských zůstal na Pankráci toliko kostel a několik stavení. Kostel byl od r. 1421 až do r. 1622 ve správě podobojích. Domky zde vystavěné ku konci 18. století náležely po většině k statku Horní Krči. Tehdy ovšem stavělo se nejvíce z cihel "egyptských" či "vepřovic" (též "buchty" zvaných). Až do r. 1838 stavení tato měla čísla krčská, a od té doby teprve čísla "hornopankrácká". Po zrušení partimoniálních úřadů a při novém rozdělování země r. 1853 Pankrác "jakožto katastru nemající" připojena byla k Nuslím a začalo se psáti Nusle-Pankrác. Podrobnosti viz při jednotlivých ulicích.
        Orientace Nuslí a Pankráce uvedena při jednotlivých ulicích.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch & Horákyně © 980404