PODHOŘÍ: VIII.

El. dr. č. 7. Výst. st. Podbaba. Vpřed do Podbaby k převozu a na druhou stranu Vltavy. Též vlakem do Podbaby a na přívoz. Též do Bohnic autobusem a podle značek do Podhoří.
        Pojmenování Podhoří povstalo pravděpodobně proto, že osada rozkládá se na svazích (pod horu) k Vltavě. Význačných budov ani historických památek tu není. Na úbočí stráně k břehu vltavskému se sklánějící, stojí malá kaplička sv. Václava, s vížkou nad střížkou. V průčelí jest nápis: "Bůh s námi 1865". Kaplička byla vystavena r. 1865 nákladem tehdejšího majitele Lysolej, dra Vrzáka. Vnitřek kapličky jest velice chudičký a nemá ani oltářík. Po straně umístěn podélný obraz z 18. století, znázorňující sv. rodinu (v poprsích). Ježíšek podává třešně sv. Anně. Podhoří jest vycházkovým místem výletníků, kteří tudy směřují na druhý břeh vltavský.
        Osada čítá něco přes 30 domovních čísel.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch & Horákyně © 980404