BRANÍK: XV.

El. dr. č. 17, 21. Výst st. Braník (konečná). Vpřed Hlavní ul. Možno též jeti autobusem i parníkem.
        Původ jména Braník není znám a vysvětluje se různým způsobem, buď že tu byla jakási hlídka či "obrana" řeky (vodní mýto), též, že tu byly velké peřeje, které bránily plavbě. Jisté však jest, že jižně od Vyšehradu (za Podolem a Dvorci) při řece připomíná se osada již r. 1088. Branické skály v dobách předhistorických souvisely se skalami zlíchovskými a dlouho sahaly až k samé řece. Bývaly hojně porostlé stromovím. Později zřídila tu obec pražská kruhové pece na pálení "znamenitého pražského vápna". Býval tu starý pivovar dominikánů, jehož budova, bývalý bránický zámek, dosud stojí. Z budovy zámecké vystupuje do silnice osmiboká věž, v jejímž přízemí jest malá kaple sv. Kříže (ze 17. století), s pěkným štukovým stropem a zděným renaisančním oltaříkem. Prostora tato bývala spojena s větší obdélníkovou místností zámeckou, jež sloužila za loď kaple. V oknech byly pěkné kované mříže a zevně na kapli, v renaisančním orámování relief představující dominikána, klečícího před krucifixem. Kaple zrušena r. 1899, kdy zámek přešel v majetek družstva pražských sládků. Vlastní kaplička (jako místnost) ponechána, aby se odtud mohlo zvoniti. Spolkem pro vystavění chrámu v Braníku postaven r. 1901 nový farní chrám sv. Prokopa podle plánů staveb rady R. Vomáčky, nákladem asi 40.000 korun r. Věž, ježto na ni nebylo finančních prostředků, vystavěna teprve r. 1904. Chrám jest ve slohu románském, 28 m dlouhý a 11.5 m široký. Stojí na význačném místě obce. Vnitřek kostela ornamentálně vymaloval J. Wenig a jest i jinak pěkně vyzdoben. V podvěžní chodbě jest ze dřeva řezaný krucifix v nadživotní velikosti (asi z 18. stol.), přenesený z kostela sv. Václava na Zderaze. Na věži jsou dva zvony, pocházející z dílny Diepoldovy. K Braniku náleží samoty Zemanka, Křížek, Hladomoř. Za Karla IV. bývalo tu hojně vinic. Býval tu majetek kapituly vyšehradské i pražské, českých královen, Dominikánů a pod. - R. 1900 vystavěn rozsáhlý pivovar pražských sládků, v blízkosti železniční stanice. V obci je též na malém náměstí postavena socha Mistra Jana Husa. Jest tu mnoho zelinářských zahrad, zásobujících Prahu zeleninou. Braník byl od dávných dob výletním místem pražanů, kteří sem chodívali "na grundle".
        Orientace Bráníku uvedena v běžném seznamu ulic, kde nutno také tyto pod vlastními jmény hledati. V obci je magistrátní úřadovna, obec. knihovna, kostel, škola, lékárna, záložny, pivovar atd.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch © 980404