VELESLAVÍN: XIX.

El. dr. č. 21. Výst. st. Dejvice (konečná). Vpřed po silnici přímo. Možno též vlakem.
        Veleslavín a Vokovice jsou dvě obce rozdělené tratí dráhy. Ves Veleslavín jest připomínána již za Boleslava II., kdy daroval ji klášteru Břevnovskému. Na přání Marie Terezie byl tu vystavěn Dienzenhoferem malý zámeček. Zde bydlel pruský král Bedřich při obléhání Prahy. Na svahu k nádraží byl r. 1902 odhalen pomník Veleslavínu od Ant. Procházky s bronzovým poprsím. Veleslavín se však zde nenarodil, pouze prý jeho otec, mlynář tu měl usedlost. Osada Vokovice jest později založená, neboť prvé záznamy o této jsou až ze století 15.
        Veleslavín má na 200 domovních čísle, Vokovice přes 200. V obcích jest magistrátní úřadovna, knihovna hl. m. Prahy, poštovní a telegrafní úřad, obecná, měšťanská škola, hotely, cihelna, velkozahradnictví a hospodářství.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch & Horákyně © 980404