LHOTKA: XV.

Autobusovou tratí "B". Též možno jeti drahou do Krče a lesem okolo lesního divadla, též parníkem neb drahou do Hodkoviček a přes Zátiší na Lhotku.
        Ve Lhotce jest velkostatek V. Šubrta, rybník, kaplička, tenissový dvorec.
        Osada čítá na 30 domovních čísel.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch © 980404