HRDLOŘEZY: XI.

El. dr. č. 5, 10, 15. Výst. st. Českomoravská tř. Vpravo Táboritskou přímo. Též drahou do Kyj, neb autobusovou tratí "D" od "Ohrady" na Žižkově.
        Obec Hrdlořezy leží při Českobrodské silnici. Od nepamětných dob patřily Hrdlořezy ke špitálu sv. Pavla za Poříčskou branou, který byl po 30leté válce přenesen do ul. Celetné. Dosud se tu říká "Na kněžských lukách".
        Obec čítá na 200 domovních čísel. Jest tu magistrátní úřadovna, knihovna hl. m. Prahy, obecná a občanská škola, poštovní úřad, průmyslové podniky. V obci jest rybník, v blízkosti vojenské cvičiště, kolonie nouzových domků, hospodářství a lesní divadlo.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch © 980404