HLUBOČEPY: XVI.

El. dr. č. 5. Výst. st. Hlubočepy (koneč.). Vpřed silnicí a před mostem na Barrandov vpravo.
        Jihozápadně od Zlíchova je ves Hlubočepy, zvaná dříve Hlubočerpy. Rozkládá se po obou stranách klikatého potůčku v hluboké kotlině. Bývala dříve hojně navštěvovaným výletním místem Pražanů. Prvé písemné památky o Hlubočepích jsou z r. 1257, kdy ves je připomínána jako majetek kapitoly Vyšehradské a z části kláštera Strahovského. Postupem let vystřídalo se více majitelů. Po bitvě bělohorské byl majitelem Pavel Michna z Vacínova, jehož znak zachován na hlubočepském mlýně. Pozoruhodná jest tu trať dráhy s viadukty 21 a 23 m vysokými, zvaná Český Simering. Pod drahou jde silnice a potok Dalejský a začíná divoké a romantické údolí sv. Prokopa, či Dalejské, o němž viz více při: Butovice, Pr. XVII. - Daleje je samota u Butovic, po níž údolí od Řeporyj ke sv. Prokopu sluje Dalejským.
        V obci je obecná škola, poštov. a telegr. úřad, záložna, průmyslové podniky a pod. Nad Hlubočepy jest známá Barrandova skála - Barrandov, o němž viz při: Barrandov, Pr. XVI.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch © 980404