CHUCHLE MALÁ: XVI.

El. dr. č. 5. Výst. st. Hlubočepy (konečná). Vpřed silnicí. Možno jeti též parníkem, drahou i autobusem.
        Malá Chuchle (správněji Chuchly malé) byla v nejstarší době majetek biskupa pražského. Pojmenování prý vzalo původ od "kukle" mnišské, ježto tu býval již r. 1268 statek mnichů zbraslavských. Po zrušení kláštera r. 1785 náleží k panství zbraslavskému. Nad Chuchlí ve studánce vzniká potůček, jehož voda (prý léčivá) odváděna byla do zdejších lázní. Starý lázeňský dům stojí na počátku "Čertovy strouhy". V blízkosti lázní jest starobylý kostel Narození P. Marie, znovuzřízený r. 1774. Býval již ve 14. století farním. Ale již r. 1132 stál tu kostelík románský. Vedle starý hostinec a nová restaurace, kde v červnu r. 1881 stala se známá srážka s německými buršáky, která rozvířila veřejnost i mimo Rakousko a za níž dlouho ještě byli naši lidé persekvováni. Pěknou procházkou po serpentinových stezkách - hájem vyjdeme na kopec (280 m vysoký), kde stojí kostelík sv. Jana z r. 1729 s poetickým hřbitovem a překvapující vyhlídkou po širokém okolí. Při kostele až do konce 18. století býval poustevník. Kostelík vystavěn byl prý bohatým polským šlechticem, který tu v lázních nabyl zdraví. Chuchelské skály náležejí k nejznamenitějším úkazům geologickým. Silnice, jež vede pod skalami, byla r. 1742 založena Francouzy, aby docíleno bylo lepší spojení vojenské mezi Prahou a Zbraslaví. Tehdy skály dosahovaly až k Vltavě. Kaplička, postavená při silnici (pod Barrandovem), sloužila kdysi svatoborským poutníkům za zastávku, později pak přeměněna na skladiště skalníků. Jak při ul. Barrandově vylíčeno, oblíbil si zdejší geologické útvary proslulý francouzský geolog Barrande, jemuž v upomínku ve výši 20 m byla zasazena ve skále železná deska. V blízkosti býval (na rozhraní kraje berounského) starý hostinec "Vyskočilka". Na hospodě byl nápis: "Vítám tě poutníče, v kraji Berounském".
        V místě jest stanice dráhy, přístaviště parníků, poštovní a telegr. úřad, četnická stanice, kostel, škola, celnice atd.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch © 980404