ZÁBĚHLICE: XIII.

El. dr. č. 3. Výst. st. Táborská sil. (za plynárnou). Vpřed Táborskou a vpravo Záběhlickou. Též autobusem trati "A" od konečné stanice el. dr. č. 1 a 20 ve Vršovicích.
        Záběhlice se připomínají r. 1088 kdy kapitula Vyšehradská měla zde své popluží, ač osada sama jest jistě starší. Ve století 14. připomínají se Záběhlice jako tvrz a ves. Tvrz později přeměněna v zámek. V zámku jest malá domácí kaplička. Záběhlický kostel narození Panny Marie byla původně stavba románská asi ze 12. století. Ve století 14. přestavěn nynější gotický presbytář a při tom odkryty pod dlažbou zbytky bývalé polokruhové apsidy. V průčelí bývala románská věž, která byla nahražena věží nynější. V základech nalezena část románského svícnu, která jest uložena ve sbírkách zemského musea. Klenba presbytáře jest žebrová, svorník s znakovým štítem a na něm znak svobodných pánů Korbů z Veidenheimů. Vpředu svorníku jest hrubě vytesaná lidská tvář. Gotický oltář je z r. 1861 a je ozdoben pěkným obrazem "Narození P. Marie" od Rud. Müllera. Loď má dvě nízké klenby zaklenuté do příčného pásu. Ve věži jsou tři zvony.
        Obec čítá na 300 domovních čísel. Jest tu zámek, obecná a měšťanská škola, kostel, Sokolovna, Magistrátní úřadovna, sirotčinec, poštovní úřad, hospodářský dvorec, cihelna, pískovna.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch © 980404