STŘÍŽKOV: VIII.

El. dr. č. 14, 19. Výst. st. Na Korábě. Vpřed Fugnerovou, první vpravo Davídkova, v té první vpravo a přímo dále.
        Obec čítá na 40 domovních čísel. Jest tu obecná škola, knihovna, kaplička, hospodářské statky a cihelna.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch & Horákyně © 980404