MALEŠICE: XI.

El. dr. č. 9, 13, 21. Výst. st. Ohrada (Žižkov). Odtud autobusem trati "D" do Malešic.
        Osada Malešice připomínána je v listinných dokladech již r. 1309.
        V místě jest magistrátní úřadovna, knihovna m. Prahy, škola, hospodářské usedlosti, cihelna a pod. Obec čítá na 200 domovních čísel.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch © 980404