JOSEFOV: V.

El. dr. č. 1. Výst. st. Josefská tř. Zde vlevo.
        Za císaře Josefa II. nastalo mnoho změn v celém státě, ba i ve společenském postavení Židů. Císař Josef II. odstranil potupné znamení žlutého kolečka, jež museli nositi Židé na pravém rameni. Dovolil jim navštěvovati školy křesťanské, ba i universitu. (R. 1788 stal se první Žid doktorem lékařství a r. 1790 první Žid doktorem práv.) Změnil jméno židovského města na Josefov a dovolil Židům v neděli - bez zaplacení "pasu" vycházeti z města. Nařídil, aby se podpisovali německy, čímž podporoval germanisaci. Císař Josef II. zaváděl takové novoty, že proti nim lid reptal. (Na př. pohřbívati mrtvé bez rakve, ničil památky posvátné i poklady národní, zaváděl němčinu do všech škol rakouských a pod.) - Velká část Josefova (Židovského města) zmizela assanací r. 1897, kdy mnoho typických domů a křivolakých, špinavých uliček zmizelo. Zbořeno bylo celkem asi na 700 domků a tím vlastně zrušeno i Židovské město - Josefov. Dnes tvoří Josefov několik ulic, nesoucích pojmenování býv. Židovského města a i ty povětšině uváděny jsou jako Praha I. - Staré město. Více o Josefově viz při jednotlivých ulicích Starého města.
        Orientace uvedena při jednotlivých ulicích Starého města.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch © 980404