JINONICE: XVII.

El. dr. č. 15. Výst. st. Radlice (konečná). Vpřed silnicí. Možno jeti též autobusem trati "E". Také drahou.
        Ves Jinonice - též Ninonice - pod vrchem Vidovlí jmenována jest již r. 1070 v nadační listině vyšehradské. Ve 14. století byla tu tvrz. Později zámeček, dvůr, pivovar, cihelna. Více o Jinonicích viz při: Butovice (XVII.).
        V místě jest poštovní a telegraf. úřad, továrna tresorů, cihelny a jiné průmyslové podniky.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch © 980404