HRADČANY: IV.

El. dr. č. 1, 22. (Okrajově dotýkají se též el. dr. č. 7, 11, 20.)
        O Hradčanech viz při Hradčanském náměstí a při: Královský hrad. Podrobnosti při jednotlivých ulicích.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch © 980404