HLOUBĚTÍN: IX.

El. dr. č. 15. Výst. st. na Harfě. Vpřed silnicí. Též možno jeti drahou z Masarykova nádraží.
        Ves původně byla zvaná Hloupětín po vladykovi Hlupatovi. Do konce 13. století ves náležela řádu německých rytířů. R. 1233 ves tuto koupila královna Konstancie a darovala ji pro nový špitál sv. Františka. V husitských dobách vzala obec pražská špitál i s klášterem do své správy. Později byl statek zase řádu Křižovníků vrácen a v jejich držení zůstal až na naše časy. Kostel sv. Jiří jest malá, však úhledná gotická stavba ze 14. století. Byl rozšiřován v letech 1695, 1847 (kdy stržena stará věž) a r. 1892. Presbytář třemi boky zakončený má žebrovou klenbu o dvou polích. Strop jest trámový a prkenný. Novější zařízení vnitřní jest ve slohu gotickém. Pěkné obrazy (sv. Jiří na hlav. oltáři a blahoslavené Anežky na bočním oltáři) maloval akad. malíř E. Dítě. Ve věži jsou umístěny tři zvony se starými nápisy. Na hřbitově jest krásný, z pískovce pracovaný kříž z r. 1773. Na přední straně je vytesán Kristus na kříži a dole výjev, jak vůz přejel chlapce. Na zadní straně kříže je znázorněn "Spasitel z mrtvých vstavší". Zobrazený výjev na kříži stal se prý skutečně při vojenském cvičení za Josefa II.
        V obci je zámek, škola obecná i občanská, poštovní a telegrafní úřad, kostel, sokolovna a více různých továren.


Tato stránka patří do série "Obce Velké Prahy v r. 1929".
Bičloch © 980404